GIÁ VÉ TUYẾN CỐ ĐỊNH

Giá vé tuyến cố định

Nha Trang
STT Bến đi Bến đến Số chuyến Giá vé Giờ chạy Giá niêm yết
1 Tuy Hòa Nha Trang 8 chuyến/ngày 120,000đ/vé 7:00, 8:30, 10:00, 11:30, 13:30, 15:00, 16:30, 18:00 120,000đ/vé
2 Nha Trang Tuy Hòa 8 chuyến/ngày 120,000đ/vé 7:00, 8:30, 10:00, 11:30, 13:30, 15:00, 16:30, 18:00 120,000đ/vé
3 Nha Trang Buôn Mê Thuột 8 chuyến/ngày 160,000đ/vé 7:00, 8:30, 10:00, 11:30, 13:30, 15:00, 16:30, 18:00 212,000đ/vé
4 Buôn Mê Thuột Nha Trang 10 chuyến/ngày 160,000đ/vé 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 212,000đ/vé
5 Nha Trang Đà Lạt 10 chuyến/ngày 180,000đ/vé 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 180,000đ/vé
6 Đà Lạt Nha Trang 10 chuyến/ngày 180,000đ/vé 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 180,000đ/vé
7 Nha Trang Hồ Chí Minh 4 chuyến/ngày 360.000 đ/vé 20:30, 21:00, 21:30, 22:00 400,000đ/vé
8 Hồ Chí Minh Nha Trang 3 chuyến/ngày 360.000 đ/vé 19:30, 21:00, 22:00 400,000đ/vé
Cảm ơn quý khách đã sử dụng dịch vụ xe cúc tùng limousine của chúng tôi